Information om vattenläckan och brandskydd

Trygg Hansa har i sin utredning inte lyckats klarlägga orsaken till vattenskadan men tror att någon form av åverkan på sprinklern varit den utlösande faktorn. Sprinklern startade i en lägenhet på plan 2 i Fyrtornet vid 17-tiden onsdagen den 2 juni. I samband med incidenten identifierades det brister i larmhanteringen till räddningstjänsten och hantering av nycklar hos brandkåren. Det åtgärdades i samband med händelsen.

Information om brandskydd finns på hemsidan: https://fyrtornet.smartbrf.se/for-medlemmar/bostad...